wog

„ – Po pierwsze twój cel powinien być dokładny, tak aby studnia życzeń nie musiała zgadywać, co tak naprawdę miałaś na myśli. Jeśli na przykład napiszesz „chcę być bogata”, studnia nie będzie wiedziała, czego tak naprawdę oczekujesz. Dla jednych bycie bogatym to posiadanie własnej chatki w lesie, a dla kogoś innego cała skrzynia klejnotów nie oznacza bogactwa. Musisz być więc konkretna.

— A jeśli napiszę, że „Chciałabym mieć dwadzieścia złotych monet”, czy to będzie dobrym życzeniem?

— Tak, to jest właśnie konkretne postawienie celu. Drugą ważną cechą zapisywanych celów jest ich ścisłe określenie w czasie. Należy określić dokładnie, kiedy spodziewasz się dany cel zrealizować. Na przykład: „Za rok, to jest 20 maja 2013 roku, będę posiadała dwadzieścia złotych monet”.

Z tak zapisanym życzeniem twoja studnia poradzi sobie bez trudu.

Sławomir Żbikowski „Bajki z sukcesem w tle”


Każdy z nas stawia sobie cele.

Czasami wielkie, a czasem całkiem maleńkie. My w 2009 r., będąc młodą organizacją, postawiliśmy sobie cel bardzo ambitny. Współpracując z firmą TNS Pentor zbudowaliśmy WIELKOPOSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE – inicjatywę, która miała zdiagnozować potrzeby regionalnych firm w zakresie rozwoju, dokonać analizy sytuacji bieżącej oraz przewidzieć koniunkturę na kolejne lata. W tamtym czasie był to największy w Wielkopolsce projekt badawczy.

Naszym celem, a właściwie celem naszego projektu, było zebranie danych pozwalających na wypracowanie metod i dobrych praktyk radzenia sobie z kryzysem w województwie wielkopolskim, co pozwalało instytucjom i przedsiębiorcom przygotować się na ewentualne zmiany i wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju.

 

 

wog2


W ciągu wielu miesięcy agencja badawcza TNS Pentor Poznań, z którą współpracowaliśmy przeprowadziła wywiady wśród 3600 przedsiębiorców oraz 9000 gospodarstw domowych z całego województwa. Na podstawie zebranego materiału  określono sytuację gospodarczą i trendy rozwojowe w regionie, a także  wskazano prognozy na 2012 r.


W ramach Obserwatorium przeprowadzone zostały następujące badania:

strz11    barometr przedsiębiorstw

strz11   barometr gospodarstw domowych

strz11   indeks kapitału społecznego

strz11   strategie przedsiębiorstw w ramach kryzysu

PDF_downlaod

Wyniki badań w postaci opublikowanych raportów znajdziesz TU:

Kapitał intelektualny Wielkopolski

Jak działać w kryzysie

Ponieważ cele jak i czas projektu były przez nas dokładnie określone, z przeprowadzonych badań zebraliśmy:

ogrom danych i wielowymiarowych analiz dla koniunktury w Wielkopolsce w latach 2010-2012 umożliwiających firmom podejmowanie decyzji gospodarczych, budowanie strategii rozwoju i zmiany, monitorowanie efektów działań na tle zmian, minimalizowanie ryzyka nietrafionych decyzji, dokonywanie szybkiej analizy otoczenia rynkowego

analizy sytuacji w latach 2010-2012 i perspektywy zmian koniunktury dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

bazy wiedzy z zakresu zarządzania zmianą w czasach kryzysu, opartej na doświadczeniach przedsiębiorstw

analizy Kapitału Intelektualnego Wielkopolski oraz subregionów, pozwalających prognozować istotne zmiany społeczno-gospodarcze w Wielkopolsce

analizy, porównania i zbiory danych umożliwiających ocenę sytuacji rynkowej przedsiębiorstw lub działań samorządów lokalnych i branżowych

porównania etapów rozwoju w jakim znajdują się różne branże oraz perspektyw dla ich dalszego rozwoju.

W czasie trwania projektu odpowiadaliśmy także za organizację i przygotowanie konferencji.


Wyprzedzić Zmianę

- wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce i jej subregionach była okazją do zaprezentowania Wielkopolskiego Obserwatorium Gospodarczego oraz celów jakie założyliśmy dla projektu.

Paradoks kryzysu

– szansa na rozwój w obliczu zmian społeczno-gospodarczych

zorganizowana  w ramach Targów Przedsiębiorczości Społecznej 2011. Na spotkaniu pokazaliśmy wyniki uzyskanych badań, mieliśmy także okazję do dyskusji o rezultatach i nadchodzących trendach.

 

W konferencjach wzięło udział ponad 200 osób min. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Marszałkowskich, i Urzędów Pracy. Dzięki ich udziałowi wiele się nauczyliśmy, a ich cenne uwagi inspirowały nas i nadawały znaczenia podejmowanym działaniom.

Jeśli zapytacie o szczegóły formalne:

Projekt „WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE – badania koniunktury, trendów gospodarczych i strategii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach Wielkopolski” zrealizowaliśmy przy współpracy z TNS Pentor Poznań. Wartość projektu wyniosła 761.484,50 PLN, a źródłem dofinansowania był Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


ZOBACZ POZOSTAŁE PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

spakdszwfesakademia

innodrk   ekorunlogo


SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


NEWSLETTER


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!