Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w prestiżowym i jedynym w swoim rodzaju ogólnokrajowym programie rozwoju kompetencji nowoczesnych kadr systemu ochrony zdrowia.

Projekt polega na udziale pracowników jednostek medycznych w dedykowanych szkoleniach upowszechniających stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia.

logo-+-ue

czas realizacji:

maj 2017 – sierpień 2018

liczba uczestników:

500 osób, 400 kobiet i 100 mężczyzn

Edukacja:

2 000 godzin szkoleń do odbycia

wartość programu dla 1 osoby:

2 500 zł

Czy wiedziałeś, że...

76,5% badanych uważa, że najbardziej pożądaną cechą charakteru lekarza jest budzenie zaufania.

(Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego)

97% pracowników medycznych uważa, że kompetencje miękkie są ważne na równi z wiedzą fachową a 70 % nigdy nie uczestniczyło w takich szkoleniach

(Naczelna Izba Lekarska 2013

87 % badanych ma potrzebę podniesienia świadomości na temat prawnych aspektów pracy na danym stanowisku, 33% nigdy nie brało udziału w takich szkoleniach

(badanie własne SENSE 2016)

78 % badanych ma potrzebę zwiększenia zaufania społecznego wobec pracowników systemu ochrony zdrowia

(badanie własne SENSE 2016)

medi-PROGRES to wyjątkowa szansa dla pracowników kadr i administracji systemu ochrony zdrowia, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i wprowadzać pozytywne zmiany w funkcjonowaniu jednostek medycznych.

CELE PROJEKTU


IKONKA-2Zaadaptowanie biznesowych standardów w obsłudze pacjenta i zarządzaniu placówką do jednostek medycznych.

IKONKifiolet

Usprawnienie działania placówek medycznych i podniesienie efektywności zawodowej pracowników.

IKONKiasin

Podniesienie jakości i poziomu obsługi pacjenta oraz zwiększenie ich satysfakcji z otrzymywanych świadczeń.

IKONKa1

Zawodowy i osobisty rozwój pracowników systemu ochrony zdrowia uczestniczących w szkoleniach.

JAK DZIAŁAMY?

Każdy uczestnik weźmie udział w dwóch blokach szkoleniowych – będzie to łącznie 40 godzin dedykowanych i zorientowanych na branżę medyczną szkoleń.


I blok - NIEZBĘDNIK PRACOWNIKA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

– jest to blok obowiązkowy, na który składają się trzy moduły szkoleniowe. Realizacja każdego z modułów potrwa jeden dzień szkoleniowy czyli 8h.

ikonka2

1.

ikonka2

Szkolenie „Etyka w służbie zdrowia”

8-godzinny warsztat, który  wzmocni rozpoznawanie przejawów działań nieetycznych i wyczuli na równe traktowanie pacjentów oraz zapozna z metodami postępowania bazującymi na pozytywnych wzorcach zachowań w sytuacjach wymagających postępowania antykorupcyjnego.

2.

ikonka2

Szkolenie „Prawne aspekty pracy w systemie ochrony zdrowia”

8-godzinny warsztat, który dostarczy oraz zaktualizuje wiedzę dot. prowadzenia audytu wewnętrznego, prawa zamówień publicznych, obiegu dokumentacji, praw pacjenta, odpowiedzialności zespołu medycznego.

3.

ikonka2

Szkolenie „Trening umiejętności analitycznych”

8-godzinny warsztat, który dostarczy, ale też zachęci do tworzenia własnych użytecznych rozwiązań w zakresie administracji i usprawniania procesu zarządzania informacją, analizowania danych, prowadzenia elementów kontroli wewnętrznej.

ikonka2

II blok - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OCHRONY ZDROWIA

– jest to blok fakultatywny. Każdy uczestnik zostanie skierowany do udziału w jednym z dwóch modułów, z których każdy realizowany będzie przez dwa następujące po sobie dni czyli 2 razy 8h.

Bez-nazwy-1a

4.

Szkolenie „Efektywne zarządzanie i organizacja”

16-godzinny warsztat usprawniający zarządzanie i wzmacniający współpracę oraz efektywną komunikację w różnorodnym zespole pracowniczym, co pozwoli wypracować spójną kulturę organizacyjną.

Szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej i osobom, które nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentem - dyrektorom, menadżerom, pracownikom działów administracyjnych itd.

LUB

 

Bez-nazwy-1v

4.

Szkolenie „Zarządzanie relacjami z pacjentem” 

16-godzinny warsztat  wzmacniający prawidłową komunikację z pacjentem i nawiązywanie pozytywnych relacji wpływających na samopoczucie i zadowolenie pacjentów oraz dostarczający metody radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie dedykowane uczestnikom mającym bezpośredni kontakt z pacjentem - ordynatorom, pielęgniarkom oddziałowym, rejestratorkom medycznym itd.

Organizacja Projektu

TRENERZY

Szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy z doświadczeniem w szkoleniach i projektach dla personelu medycznego w zakresie odpowiadającym tematyce medi-PROGRES. Wszystkich prowadzących cechuje eksperckie podejście, pasja i stosowanie najlepszej jakości metod pracy.

 MIEJSCE

W trosce o komfort i efektywną pracę uczestników podczas zajęć zorganizujemy je poza miejscem pracy. Dzięki temu rozwiązaniu nie muszą się Państwo nawet w najmniejszym stopniu martwić o organizację zajęć a uczestnicy szkoleń nie doświadczą problemów związanych z zaangażowaniem w zajęcia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają na każdym szkoleniu pakiet szkoleniowy złożony z teczki, skryptu tematycznego, certyfikatu, notesu, długopisu. Podczas wszystkich zajęć podany będzie także poczęstunek kawowy i lunch.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ

Szkolenia organizowane będą w około 2-3 tygodniowych odstępach czasowych uwzględniających obowiązki zawodowe uczestników. Niektóre z zajęć będą realizowane w dwa następujące po sobie dni.

Untitled-1h

FORMA ZAJĘĆ

Zapewniamy interaktywny i praktyczny sposób prowadzenia szkoleń. Programy szkoleniowe składają się zarówno z przyswajania teorii, dyskusji, wymiany doświadczeń jak i praktycznych metod pozwalających trenować nabywane kompetencje.

WYMIERNE KORZYŚCI

- całkowicie bezpłatny udział w prestiżowym projekcie o wartości 2500,00 zł na osobę

- zapewniamy kompleksową obsługę organizacji szkoleń

- wzmocnienie procesów zarządzania placówką

- usprawnienie przepływu informacji wewnątrz personelu i z pacjentami

- wzrost poszanowania praw pacjenta w placówce

- budowanie pozytywnych relacji

- zwiększenie satysfakcji pacjentów

UCZESTNIK

Projekt jest dedykowany pracownikom administracyjnym i zarządzającym w jednostkach medycznych. Zapraszamy do złożenia swojego zgłoszenia osoby, które:

1. Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

2. Kwalifikują się do  jednej z poniższych grup docelowych:

- kadra medyczna posiadająca w zakresie obowiązków funkcje administracyjne np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe,

- pracownicy pionów administracyjnych np. rejestratorzy/ki, księgowe/wi, specjaliści ds. zamówień publicznych,

- kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi np. dyrektorzy, menagerowie ochrony zdrowia.

Do projektu zrekrutujemy 500 osób, wśród których 150 będzie pracownikami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szkoleniowa i consultingowa działalność naszego zespołu jest dla Państwa gwarancją profesjonalnej realizacji projektu. Wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania i wyzwań, jakie stoją przed pracownikami sektora ochrony zdrowia czerpiemy z wieloletniej współpracy z podmiotami leczniczymi.

SZKOLENIA KOMERCYJNE

Przez swoje programy szkoleniowe pomagamy udoskonalić kompetencje pracowników placówek medycznych od umiejętności empatycznej komunikacji z pacjentem, przez naukę podstawowych czynności resuscytacyjnych, po prowadzenie elektronicznej dokumentacji.

NASZE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z BRANŻĄ MEDYCZNĄ

MED-UP

Jesteśmy członkami konsorcjum MedUp skupiającego także ekonomistów, doradców podatkowych i ubezpieczeniowych, prawników, których łączy hasło „Wspólnie dla medycyny”. Zespół świadczy usługi dla podmiotów medycznych a my odpowiadamy za tworzenie i realizację projektów inwestycyjnych oraz rozwojowych. http://med-up.pl/

DOTACJE UNIJNE

Pozyskaliśmy źródła dofinansowania zarówno dla projektów szkoleniowych jak i inwestycyjnych dla wielu szpitali i przychodni w całej Polsce oraz dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

 med

BEZPIECZNY MENEDŻER

Od lat jesteśmy realizatorem szkoleń o tematyce "Prawidłowa komunikacja z pacjentem" w ramach projektu firmy Mentor o nazwie „Bezpieczny Menedżer” dedykowanego pracownikom podmiotów medycznych.


Bazując na powyższych doświadczeniach, znajomości branży, badaniach własnych oraz licznych konsultacjach z partnerami stworzyliśmy autorską koncepcję projektu medi-PROGRES skoncentrowanego na potrzebach rozwojowych kadr i pracowników pionów administracji jednostek medycznych.

 

REKRUTACJA

Każdy zainteresowany samodzielnie zgłasza się do udziału w projekcie. Wystarczy pobrać dokumenty aplikacyjne – formularz zgłoszeniowy wraz ze wskazanymi załącznikami - wypełnić je i dostarczyć do siedziby Biura Projektu osobiście lub korespondencyjnie.


 DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

2. WZÓR WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O STATUSIE ZATRUDNIENIA - ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA

5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA

6 . UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 INFORMACJE O PROJEKCIE

1. KATALOG PROMOCYJNY

kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Julią Ratajewską

nr tel. 600 681 200

mail:medi@senseconsulting.pl


Serdecznie zachęcamy do udziału,

bo ROZWÓJ TO ZDROWIE!

ZOBACZ POZOSTAŁE PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

spakdszwakademiawog

innofesinnoekorunlogodrk

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


NEWSLETTER


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!