ZAPISZ SIĘ DO AKADEMII SENSE!


Zdolność organizacji do uczenia się i szybkiego zastosowania teorii w praktyce jest największą przewagą konkurencyjną

Jack Welch


Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i naszych szkoleniach otwartych w Poznaniu, skontaktuj się z naszą specjalistką:

Martą Grelą

 martagbiałe

Akademia

Umiejętności Osobistych 


Akademia

Sprzedaży


Akademia

Menadżera 


szkolenia-otwarte-miedzyludzkie

Szkolenia-otwarte-sprzedaż

 

Szkolenia-otwarte-menadzer

Akademia Umiejętności osobistych


Soft skills to najbardziej pożądane umiejętności na rynku pracy, uznawane są obecnie za klucz do sukcesu.

Wymagane są od wszystkich pracowników począwszy od sprzedawców, menedżerów, jak i samych właścicieli. Ich nieustanny rozwój gwarantuje poprawę efektywności pracowników i całego przedsiębiorstwa.  

Dzięki uczestnictwu w naszej Akademii:

Rozwiniesz swoje kompetencje osobiste

Udoskonalisz techniki autoprezentacji

Dowiesz się jak występować przed klientami i pracownikami

Poznasz techniki skutecznego działania

Wprowadzisz kreatywne metody pracy indywidualnej i zespołowej

Sprawdź nasze szkolenia!

DOBRY POMYSŁ TO POŁOWA SUKCESU, CZYLI PROFESJONALNY TRENING TWÓRCZOŚCI

+

Dobry pomysł to fundament leżący u podłoża największych wynalazków świata i najbardziej spektakularnych osiągnięć.

 To także podstawowy składnik przepisu na sukces w Twoim życiu zarówno osobistym jak i zawodowym. Proponowane szkolenie to przede wszystkim ciekawa forma gry szkoleniowej, która pokazuje jak działa twórcze myślenie, oraz praktyczny trening  wzbudzania, utrzymywania twórczego myślenia oraz techniki wykorzystywania go do rozwiązywania problemów. Czy udział w tym szkoleniu to nie jest dobry pomysł?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Celem szkolenia jest:

poznanie mechanizmów sprzyjających twórczemu myśleniu,

doskonalenie kompetencji w zakresie twórczego myślenia

i rozwiązywania problemów,

poznanie i ćwiczenie zastosowania reguł oraz narzędzi twórczego myślenia w grupie i w pracy indywidualnej,

trening przełamywania indywidualnych barier kreatywności,

stymulowanie postawy twórczej, w szczególności: gotowości

i otwartości w komunikowaniu swoich pomysłów.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

stworzyć sobie i innym warunki sprzyjające twórczemu myśleniu,

rozwiązywać problemy w sposób twórczy i konstruktywny,

stosować narzędzia twórczego myślenia w pracy grupowej i indywidualnej,

przełamywać bariery kreatywności,

stymulować atmosferę twórczości,

wykazać się gotowością i otwartością do komunikowania swoich pomysłów.

 

Program

Gra szkoleniowa: Laboratorium Kodu „S”

To gra szkoleniowa osadzona w konwencji tajnego laboratorium pracującego nad odszyfrowaniem tytułowego, tajemniczego kodu. Uczestnicy staną przed szeregiem zadań o różnorodnym charakterze, które ukierunkowane są na dostarczenie praktycznych doświadczeń rozwojowych podnoszących poziom kompetencji społecznych. Każde z kolejno wykonywanych ćwiczeń wymaga od uczestników wchodzenia w liczne interakcje i wykorzystywania w praktyce trenowanych umiejętności. Ćwiczenia uzupełniane są przez bloki merytoryczne stopniowo pogłębiające wiedzę i umiejętności uczestników. Wszystkie zadania łączą się w jeden spójny scenariusz – ukończenie każdego z nich dostarcza uczestnikom kolejnych elementów łamigłówki, niezbędnych do rozwikłania zagadki tytułowego kodu.

Zastosowanie gry szkoleniowej to rozwiązanie pozwalające utrzymywać wysokie zaangażowanie uczestników przez cały czas i dodatkowo wzmacniać je przez odpowiednie rekwizyty i scenografię nawiązującą do scenariusza.

Bloki merytoryczne:

1. Czym jest twórcze myślenie, kim jest osoba twórcza – garść badań.

2. Zasady zwiększające efektywność twórczego myślenia.

3. Twórcza komunikacja w grupie, stymulowanie postawy twórczej.

4. Przełamywanie schematów myślenia i działania.

5. Jak ćwiczyć twórcze myślenie, czyli stymulowanie operacji umysłowych składających się na proces twórczy.

6. Jogging umysłu.

7. Poznanie i trening w zakresie podstawowych technik twórczego myślenia:

techniki znajdowania przyczyn problemu,

techniki organizowania, analizowania i szeregowania pomysłów zgodnie z priorytetami,

techniki dokonywania wyborów opartych na wielu czynnikach,

techniki związane z wdrażaniem decyzji.

 

Termin i miejsce: 1 czerwca 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 499,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Beata Tylus

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

 

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

JAK OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONE EFEKTY, CZYLI NAWYKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

+

Ile znasz osób, które w dzisiejszym „pędzącym świecie” wyznaczają sobie cele, które potem osiągają i mają czas na wszystko, co dla nich najważniejsze?

Otaczająca rzeczywistość stawia nam wszystkim wysokie wymagania, którym można podołać gdy opanuje się skuteczne techniki wyznaczania celów, ustalania priorytetów, planowania, zarządzania sobą w czasie i budowania nastawienia oraz postawy, która nie pozwala się poddać zbyt szybko. Proponowane szkolenie to bardzo praktyczny warsztat umiejętności z tym związanych i okazja by poznać techniki, które wdrożone w życie i praktykowane systematycznie przynoszą zadziwiające efekty. Przyjdź, poznaj wzór na prawdopodobieństwo sukcesu i osiągnij go!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Celem szkolenia jest:

trening metody precyzyjnego stawiania celów sobie i innym,

przeanalizowanie wpływu celów długoterminowych na bieżącą motywację do działania,

poznanie 4 technik wyznaczania priorytetów w realizowanych zadaniach,

poznanie metod zasad i metod skutecznego planowania,

zyskanie przekonania o wpływie nastawienia własnego na osiągane efekty,

nauka zarządzania zmianami w swoim życiu w celu zwiększenia efektywności.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

stosować techniki wyznaczania priorytetów w realizowanych zadaniach,

precyzyjnie wyznaczać cele osobiste i grupowe,

planować działania potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów,

budować i podtrzymywać postawę wspierającą realizowanie wyznaczonych celów,

skutecznie zarządzać zmianami.

 

Program

MODUŁ I: Miej wpływ na to co robisz - wyznaczaj cele

1. Metoda SMART, cele wg zasad coachingowych.

2. Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów?

3. Metody kontrolowania i weryfikowania celów.

4. Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych.

MODUŁ II: Miej czas na to co dla ciebie jest najważniejsze - ustalaj priorytety

1. Matryca zarządzania czasem Eisenhowera.

2. Metoda ABC.

3. Zasada 80/20.

4. Wzór na prawdopodobieństwo sukcesu.

MODUŁ III: Inwestuj w planowanie

1. Zasada 60/40.

2. Metoda ALPEN.

3. Metoda GTD.

MODUŁ IV: Buduj właściwe nastawienie

1. Pesymizm i optymizm vs. efekty jakie osiągamy.

2. Siła nawyków.

3. Filozofia Keizen w dokonywaniu zmian osobistych.

4. Metody zwiększania automotywacji.

Termin i miejsce: 6 czerwca 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 499,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Małgorzata Mrug

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

 

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

JAK SPRZEDAĆ SIEBIE, CZYLI AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

+

Skuteczna autoprezentacja przydaje się nie tylko podczas poszukiwania pracy i na rozmowach kwalifikacyjnych.  

Choć tam niewątpliwie jest dużą gwarancją sukcesu. Umiejętność zaprezentowania swoich zalet, potencjału i wzbudzenia zaufania jest niezbędna także do budowania relacji interpersonalnych, odnoszenia sukcesów pracy zawodowej czy wreszcie poczucia pewności siebie i satysfakcji. Wygłaszanie wystąpień, które „kradną serca” słuchaczy to niezwykle cenna umiejętność. Na szkolenie, które sprowadza się do minimum teorii oraz maksimum praktyki zapraszamy osoby zainteresowane wzmocnieniem swoich umiejętności autoprezentacyjnych. To nie wszystko – na odważnych uczestników szkolenia czeka zadanie specjalne. Czy podejmiesz wyzwanie?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Celem szkolenia jest:

zapoznanie się z najważniejszymi zasadami skutecznych wystąpień publicznych,

poznanie technik tworzenia i prowadzenia wystąpienia/prezentacji,

wyeliminowanie/zmniejszenie barier i lęków przed wystąpieniami

nabycie praktycznego doświadczenia z zakresu sztuki wystąpień publicznych.

 

Korzyści

Udział w tym szkoleniu to:

szansa na zmianę przekonań, nawyków i pokonanie barier,

możliwość zdobycia wiedzy i praktyki,

nauka poprzez zabawę i wyzwania,

duża dawka motywacji podczas całego szkolenia.

 

Program

Każdy dzień niniejszego szkolenia został zaplanowany tak, by przede wszystkim zminimalizować ilość teorii i zwiększyć ilość praktyki grupowej jak i indywidualnej. Wszystko po to, by zakończyć z wypracowaną kompetencją czyli faktyczną umiejętnością prowadzenia wystąpień publicznych. Zostaniesz postawiony przed wieloma wyzwaniami, zachęcony do pokonywania własnych barier, byś przekonał się, że potrafisz o wiele więcej, niż Ci się wydawało.

Dzień I:

Moduł I: Przygotowanie to podstawa – jak przygotować się do wystąpienia

Moduł II: Bariery i obawy oraz sposoby ich eliminacji

Moduł III: Złote zasady dobrego wystąpienia

1. Budowa skutecznego wystąpienia.

2. Zasady budowania zaangażowania własnego i publiczności.

3. Praca z publicznością.

4. Praca z narzędziami dodatkowymi.

Moduł IV: Praca z kamerą

Dzień II:

Moduł I: Trening umiejętności pracy na scenie

1. Trening mowy ciała.

2. Trening pracy głosem.

3. Trening pracy z narzędziami i pracy z publicznością.

Moduł II: Wystąpienia próbne

Moduł III: Wyzwanie dla odważnych – punkt specjalny

Termin i miejsce: 13-14 czerwca 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 999,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Szymon Lach

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

 

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

Akademia Sprzedaży


Niewątpliwie w każdym biznesie zaczynamy od sprzedaży.

To kluczowy element rozwoju przedsiębiorstwa. Nie ma w nim miejsca na przysłowiowe szczęście czy przypadek. Istotne jest podnoszenie kompetencji sprzedażowych handlowców, wyznaczenie odpowiedniej strategii i umiejętne dążenie do wyznaczonego celu.

Dzięki uczestnictwu w naszej Akademii:

Rozwiniesz swoje kompetencje sprzedażowe

Poznasz narzędzia i systemy wspierające skuteczność działań handlowych

Nauczysz się rozwiązywać trudne sytuacje w obsłudze klienta

Stworzysz nowe standardy handlu i obsługi klienta

Poznasz umiejętność interpretowania zachowań konsumentów

Sprawdź nasze szkolenia!

JAK SPRZEDAWAĆ ŻEBY SPRZEDAĆ - CZYLI TECHNIKI SPRZEDAŻY

+

To szkolenie dla wszystkich sprzedawców, którzy – bez względu na poziom doświadczenia czy branżę – chcą zwiększyć efektywność procesów sprzedażowych i swoje zyski.

Skuteczny sprzedawca to nie tylko osoba perfekcyjnie stosująca techniki i podejmująca działania sprzedażowe. To także osoba świadomie kreująca swój wizerunek, umiejętnie rozpoznająca potrzeby klienta, potrafiąca spersonalizować ofertę handlową i radząca sobie z obiekcjami, co pozwala jej finalizować działania sprzedażowe. Sprzedawców, którzy potrzebują podniesienia tych kompetencji lub powiewu świeżości w nabytych wcześniej umiejętnościach serdecznie zapraszamy na ten inspirujący warsztat z naszą trenerką na sali szkoleniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Udoskonalenie umiejętności sprzedażowych sprzedawców w następujących obszarach:

techniki sprzedaży,

komunikacja i perswazja w sprzedaży,

diagnoza potrzeb klienta,

profesjonalna prezentacja językiem korzyści,

radzenie sobie z obiekcjami,

finalizacja sprzedaży i uzyskanie rekomendacji.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

budować relacje z klientem,

rozpoznawać typologię klienta i dopasowywać do niej sposób komunikacji i argumentacji,

diagnozować prawdziwe pobudki do zakupu,

prezentować rozwiązanie językiem korzyści,

sprawnie radzić sobie z zastrzeżeniami,

finalizować skutecznie transakcję.

Program

Proponujemy Państwu szkolenie w formie warsztatowej z udziałem kamery wideo. Uczestnicy wezmą udział w symulowanej bezpośredniej rozmowie z klientem, a następnie będą mieli okazję odsłuchać te rozmowy i obejrzeć własne zachowania w sytuacjach zbliżonych do realnych sytuacji biznesowych. Dzięki temu, poznając własne mocne strony i obszary do poprawy, uczestnicy będą w stanie wprowadzić zmiany w swoich zachowaniach z klientami.

MODUŁ I. Budowanie relacji z klientem

1. Kreowanie wizerunku i pierwsze wrażenie.

2. Wpływ pierwszego wrażenia na przebieg spotkania i możliwość finalizacji.

3. Dress code Sprzedawcy.

4. Mowa ciała kluczem do porozumienia obydwu stron.

5. Aktywne słuchanie.

6. Typologia klientów.

MODUŁ II. Diagnoza potrzeb jako klucz do sukcesu w sprzedaży

1. Przebieg procesu sprzedaży.

2. Etapy spotkania z klientem.

3. Znaczenie diagnozy potrzeb.

4. Pułapki w diagnozie potrzeb.

5. Techniki diagnozy potrzeb z elementami metody SPIN.

MODUŁ III. Prezentacja rozwiązania

1. Metoda prezentacji produktu:

struktura prezentacji,

zakres przekazywanych informacji,

dobór prezentowanych treści z całej metody,

Czy mówić o samych zaletach?

2. Dlaczego prezentacja nie może być monologiem?

o przedstawianie produktu/usługi według zasady zaleta- cecha – korzyść, czyli perswazyjna forma prezentacji.

3. Czego robić nie wolno?

MODUŁ IV. Radzenie sobie z obiekcjami i finalizacja sprzedaży

1. Rodzaje obiekcji i sposoby reagowania podczas rozmowy.

2. Dlaczego radzenie sobie z obiekcjami budzi tyle emocji?

3. Jak rozróżnić obiekcje pozorne od obiekcji prawdziwych?

4. Techniki radzenia sobie z potencjalnymi obiekcjami np.:

 

Mamy już swojego dostawcę.

Nie chcemy…

Jesteście za drodzy.

Nie potrzebuję.

Konkurencja ma taniej.

Zastanowię się.

Zapytam…

Porozmawiam z …

 

5. Jak uchronić się przed grą w „tak, ale…”, czyli model docierania do sedna obiekcji i metody wyjaśniania obiekcji.

6. Przykładowe sposoby finalizacji sprzedaży.

MODUŁ V. Podsumowanie warsztatu

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 499,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Anna Gucwa

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

MAGNES NA KLIENTA, CZYLI SKUTECZNE METODY POZYSKIWANIA KLIENTA

+

To szkolenie dla wszystkich sprzedawców, którzy – pół żartem a pół serio – chcieliby działać na swoich potencjalnych klientów jak magnes.

Etap pozyskiwania klienta jest kluczowy dla efektywności sprzedawcy, bo klient, który od niego kupuje to ten, którego wcześniej sam pozyskał. Wszystkich sprzedawców chcących pozyskiwać klientów więcej i szybciej zapraszamy na inspirujące szkolenie z trenerką-ekspertką oraz jej rekwizytem, czyli kamerą. To szkolenie będzie z jednej strony krokiem wstecz - do etapu wybierania kontaktów i zbierania informacji o potencjalnych klientach – zatrzymaniem się nad „tu i teraz” – profesjonalna analiza stosowanych metod – i w końcu spojrzeniem w przód – zaplanowaniem pracy nad udoskonaleniem technik i zwiększeniem efektywności.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności w zakresie:

aktywnego pozyskiwania klientów,

definiowania profilu klienta docelowego,

diagnozowania Centrum Zakupowego i docierania do niego,

skutecznego umawiania spotkań z klientami.

Korzyści

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą i nauczą się:

skutecznego wpływania na wynik sprzedaży,

planowania działań sprzedażowych tak, aby odnieść sukces,

budowania wyniku sprzedaży w oparciu o segmentację,

najskuteczniejszych sposobów docierania do różnych typów klientów,

zwiększania skuteczności na poszczególnych etapach procesu sprzedaży,

korzystania z ogólnodostępnych informacji o kliencie, jego firmie w celu zwiększania szans sprzedażowych,

docierania do Decydenta,

rozmawiania z Sekretarką/Recepcją,

o umawiania spotkań z klientem.

Program

MODUŁ I. Wizja sprzedaży a strategia wyznaczona przez firmę

1. Czy wiesz dokąd zmierzasz czyli zaczynamy od wyznaczania celów.

2. Kreowanie wizerunek swojego i firmy na zewnątrz.

3. Kilka słów o marketingu bezpośrednim.

MODUŁ II. Metody pozyskiwania klientów

1. Jak wybrać tych „właściwych” klientów na rynku – gra szkoleniowa.

2. Budowanie sylwetki Klienta Docelowego.

3. Klasyfikacja klientów i tworzenie hierarchii ich ważności z punktu widzenia potencjału, obrotów oraz gotowości do zakupu.

4. Rozpoznanie strategii poszukiwań klientów i budowanie planów działania.

5. Czym jest Centrum Decyzyjne i jak do niego dotrzeć?

Moduł III: Działania operacyjne – bez nich nie ma sukcesu

1. Konstruowanie bazy danych.

2. Przygotowanie planu działania do pozyskania klienta.

3. Zdobywanie informacji o kliencie - pierwszy krok, pierwszy sukces.

4. Najważniejsze zasady w zdobywaniu klientów strategicznych.

5. Lejek sprzedażowy i jego zastosowanie praktyczne.

Moduł IV: Telefon Twoim sprzymierzeńcem, czyli jak skutecznie umówić spotkanie z klientem

1. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej.

2. Błędy w pozyskiwaniu klienta przez telefon.

3. Jak rozmawiać z sekretarką / recepcja, aby uzyskać połączenie z klientem docelowym.

4. Jak zbudować skuteczne „haczyki” w rozmowie telefonicznej.

5. Dlaczego klient ma rozmawiać właśnie z Tobą rozmawiać, czyli jak się wyróżnić?

6. Umówienie spotkania – ćwiczenia praktyczne.

 

Termin i miejsce: 28 kwietnia 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 499,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Anna Gucwa

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu. Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

MIEĆ KLIENTA DZIŚ I JUTRO, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

+

To szkolenie dla wszystkich sprzedawców, którzy chcieliby nauczyć się lub zwiększyć skuteczność w nawiązywaniu trwałych relacji ze swoimi klientami.

Celem każdego sprzedawcy jest przecież posiadanie rzeszy wiernych i przywiązanych do niego i jego produktów klientów nie tylko dziś, ale przede wszystkim jutro. Zaś każdy klient chce mieć sprzedawcę, który zna jego potrzeby, potrafi mu doradzić i któremu po prostu może zaufać. Odpowiedzi na pytanie jak to zrobić oraz metod wprowadzenia teorii w życie dostarcza niniejsze szkolenie.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Celem szkolenia jest:

utrwalenie standardu i struktury rozmowy z klientem,

udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami,

uświadomienie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę już od poziomu pierwszego kontaktu,

wypracowanie technik, dzięki którym klient będzie się czuł traktowany indywidualnie,

poznanie typologii trudnych klientów i metod postępowania z nimi,

rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

prowadzić skuteczne rozmowy z klientami,

świadomie kreować wizerunek firmy,

budować długotrwałe relacje z rozmów,

świadomie wpływać na przebieg rozmowy w trudnych sytuacjach z klientami,

rozpoznawać typologie klienta i dobierać odpowiednia argumentację.

Program

MODUŁ I: Co może skłonić Twojego klienta, aby chciał do Ciebie wracać

i polecać Cię innym?

1. Sposoby wyróżnienia się na tle konkurencji.

2. Kryteria decydujące o wysokiej jakości w obsłudze klienta - Zasada SUPER.

3. Znaczenie sposobu wypowiadania się dla reakcji, nastroju i samopoczucia klienta – głos, tempo, intonacja i spójność komunikacyjna w przekazie.

4. Sposoby upewniania się czy dobrze rozumiesz się z klientem:

o aktywne słuchanie gwarancją zbudowania relacji z klientem,

o potrzeby klienta na pierwszym miejscu – pytaj, podsumuj, pomagaj w znalezieniu rozwiązania.

5. Główne „grzechy” w stosunku do klienta, czyli czego mówić i robić nie wolno?

MODUŁ II. Poznaj styl interpersonalny Twojego klienta, a łatwiej będzie Ci go zrozumieć.

1. Dlaczego „ludzie lubią ludzi do siebie podobnych”?

2. Jak to jest z tą „chemią” miedzy ludźmi?

3. Dlaczego czasami tak trudno jest znaleźć porozumienie i jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym wynikającym z różnic osobowościowych i komunikacyjnych?

4. Jaki jest twój styl interpersonalny – DISC D3.

5. Typologia klientów i jej wykorzystanie w obsłudze klienta.

MODUŁ III. Sposoby prowadzenia skutecznych rozmów telefonicznych z klientem.

1. Dobre nawyki w rozmowie telefonicznej, czyli, o czym należy pamiętać, a czego robić nie wolno?

2. Jak sprawić, aby klient czuł się traktowany indywidualnie?

3. Metody kontrolowania rozmowy z klientem.

4. Scenariusz profesjonalnej rozmowy telefonicznej przychodzącej i wychodzącej w zależności od celu rozmowy.

MODUŁ IV. Trudne sytuacje z klientem – jak je szybko identyfikować, rozwiązywać, a przede wszystkim zapobiegać?

1. Gdzie rodzi się konflikt? Kiedy przestajemy panować nad sytuacją?

2. Zapobieganie negatywnym skutkom konfliktu w relacji z klientem.

3. Budowanie pozytywnego nastawienia do zastrzeżeń i trudnych sytuacji.

4. Język korzyści w rozmowach z Klientami.

5. Sposoby radzenia sobie z reklamacjami.

6. Techniki asertywne w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

7. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientem:

klient zdenerwowany,

klient roszczeniowy,

klient arogancki i krzyczący,

klientem, który „wie lepiej”,

inne sytuacje zgłoszone przez uczestników szkolenia.

MODUŁ V. Podsumowanie warsztatu

Termin i miejsce: 10 maja 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 499,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Anna Gucwa

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

JAK GRAĆ, WYGRAĆ I BYĆ FAIR CZYLI SKUTECZNE NEGOCJACJE HANDLOWE

+

Cel

Udoskonalenie umiejętności negocjacyjnych sprzedawców w następujących obszarach:

kluczowe zasady przygotowania się do negocjacji,

style prowadzenia negocjacji,

kreatywne rozwiązywanie trudnych sytuacji negocjacyjnych,

zasady tworzenia alternatyw negocjacyjnych (BATNA),

analiza celów i warunków brzegowych swoich i partnera negocjacji.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą:

potrafili dobrze przygotować się do negocjacji,

umieli rozpoznawać style negocjacyjne klientów,

potrafili dopasować sposób prowadzenia negocjacji do stylu negocjacyjnego klienta,

stosowali kreatywne sposoby radzenia sobie z trudnymi negocjacjami,

znali zasady formułowania alternatyw negocjacyjnych,

potrafili wyznaczyć swoje cele i warunki brzegowe,

umieli realizować wyznaczone cele i warunki brzegowe,

potrafili analizować cele i warunki brzegowe klienta,

znali sposoby formułowania i dobierania trafnej argumentacji,

znali metody dążenia do obopólnej wygranej.

Program

MODUŁ I: Wprowadzenie do negocjacji: istota i cele negocjacji

1. Definicja negocjacji.

2. Fazy negocjacji.

MODUŁ II: Przygotowanie do negocjacji

1. Analiza listy pytań pomocniczych dla negocjatora.

2. Konstruowanie alternatyw negocjacyjnych – model BATNA.

3. Analiza celów negocjacji.

4. Dobór trafnej argumentacji.

MODUŁ III: Prowadzenie negocjacji

1. Style i strategie negocjacji.

2. Sposoby osiągania efektu „wygrany-wygrany”.

3. Stanowisko a interes w negocjacjach.

4. Impas w negocjacjach, sposoby radzenia sobie z trudnymi momentami.

5. Błędy występujące w negocjacjach – rozpoznawanie, unikanie błędów.

MODUŁ IV: Zakończenie negocjacji

 

Termin i miejsce: 11 maja 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 499,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Małgorzata Mrug

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

Akademia Menadżera


Menadżer jest kluczowym łącznikiem między firmą, klientami a sprzedawcami.

Jego priorytetową rolą jest realizacja procesu zarządzania, który opiera się na współpracy z pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa. To najczęściej osoba wyznaczająca cele, wspierająca i motywująca innych, dlatego niezwykle istotny jest nieustanny rozwój jego kompetencji.

Dzięki uczestnictwu w naszej Akademii:

Dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić trudne rozmowy z pracownikami

Wprowadzisz kreatywne metody pracy indywidualnej i zespołowej

Poznasz techniki rozwiązywania konfliktów w zespole

Poznasz skuteczne techniki motywowania i rozwoju zespołu

Sprawdź nasze szkolenia!

INSPIRUJĄCY SZEF PRZYSZŁOŚCIĄ FIRMY, CZYLI BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA

+

Każdy ambitny szef wie, że posiadanie kompetencji do zarządzania pracownikami, doświadczenie, umiejętność do nawiązywania z nimi dobrych relacji czy bycie lubianym to wcale nie wszystko.

Celem lidera, który chce skutecznie zarządzać pracownikami jest także posiadanie autorytetu. To słowo od wieków utożsamiane z idealnym fundamentem sprawowania władzy. W biznesie i zarządzaniu wiąże się z uznaniem, zaufaniem co do profesjonalizmu i bezstronności szefa. Odpowiedzi na pytania dlaczego warto oprzeć na nim zarządzanie i jak go zdobyć poszuka w Wami nasza specjalistka – Małgorzata Mrug – podczas niniejszego szkolenia. Zapraszamy serdecznie.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Podczas tego szkolenia uczestnicy nauczą się:

analizy podstaw skutecznego działania szefa,

sposobów budowania autorytetu w oczach współpracowników,

tworzyć osobiste expose szefa,

rozpoznawać etapy rozwoju pracownika,

dobierać styl kierowania do potrzeb pracowników.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

przeanalizować na czym opierają swój autorytet szefa,

budować swój autorytet w oczach współpracowników,

przygotować i wygłosić swoje expose,

rozpoznawać etapy rozwoju swoich pracowników,

dostosować styl kierowania pracownikami zgodnie z etapami ich rozwoju i potrzebami.

 

Program

MODUŁ I: Źródła autorytetu lidera

1. Widok z helikoptera –  filary skutecznego menedżera.

2. 5 poziomów przywództwa – charakterystyka i sposoby osiągnięcia.

MODUŁ II: Expose szefa - pierwszy krok w budowaniu autorytetu

1. Cele wygłaszania szefowskiego expose.

2. Struktura expose.

3. Błędy popełniane przy wygłaszaniu expose.

MODUŁ III: Zarządzanie sytuacyjne – przywództwo dopasowane do potrzeb i oczekiwań pracowników

1. Autodiagnoza własnego stylu zarządzania.

2. Poziomy rozwoju pracownika w organizacji.

3. Style kierowania, czyli 4 sposoby na budowanie zaangażowania i rozwijania kompetencji pracowników.

MODUŁ IV: Podsumowanie

 

Termin i miejsce: 17 maja 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 599,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Małgorzata Mrug

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

(nie) TRUDNE, ale WAŻNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI

+

To szkolenie dla wszystkich menedżerów i szefów, którzy wiedzą jak trudno zaprosić do swojego gabinetu pracownika po to, by przekazać mu wieści o zwolnieniu, negatywnej ocenie wyników jego pracy, braku możliwości otrzymania podwyżki czy nadchodzącej redukcji etatów etc.

Osoby mierzące się z podobnymi zadaniami wiedzą też, że takie rozmowy mogą negatywnie wpłynąć na relacje z pracownikami. Właśnie dlatego nadrzędnym celem tego szkolenia jest poznanie i przećwiczenie sposobów radzenia sobie z tą częścią obowiązków zawodowych, których będąc szefem lub menedżerem nie da się uniknąć. Polecamy je wszystkim tym, którzy chcą minimalizować możliwość nieporozumień, dyskomfort własny i pracowników związany z trudną rozmową i opanować techniki przekazywania wieści tak, by były bardziej ważne niż trudne.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Zdobycie wiedzy i udoskonalenie umiejętności menedżerskich w następujących obszarach:

prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami,

eliminacja błędów jakimi obarczony jest proces oceniania i przypisywania intencji,

prowadzenie rozmów zwalniających w zgodzie z algorytmem,

prowadzenie rozmów dyscyplinarnych w zgodzie z algorytmem,

dobór narzędzi komunikacyjnych w rozmowie z pracownikiem,

przeciwdziałanie powstawaniu barier komunikacyjnych.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

przygotować trudną rozmowę zwalniającą lub dyscyplinującą według algorytmu,

osiągać zamierzone cele w trudnych rozmowach z pracownikami,

minimalizować błędy w ocenianiu i przypisywaniu intencji,

dobierać narzędzia komunikacyjne w zgodzie z celem rozmowy,

stosować odpowiednie narzędzia komunikacyjne w rozmowach z pracownikiem,

minimalizować występowanie barier komunikacyjnych.

 

Program

MODUŁ I: Trudne rozmowy z podwładnymi:

1. ocena pracy,

2. dyscyplinowanie,

3. nagana,

4. przekazywanie trudnych informacji,

5. zwolnienie pracownika,

6. delegowanie zadań.

MODUŁ II: Bariery komunikacyjne

MODUŁ III: Rozmowa standaryzowana

MODUŁ IV: Emocje w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z nimi

1. Ćwiczenia rozmów trudnych (praca ze standaryzowanymi schematami rozmów).

2. Metody radzenia sobie z obiekcjami w sytuacjach trudnych.

MODUŁ V: Rozmowy oceniające

MODUŁ VI: Monitoring efektów po rozmowach trudnych:

1. obserwacja,

2. ankieta,

3. wywiad,

4. wskaźniki dyskretne.

 

Termin i miejsce: 19 maja 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 599,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Anna Nowak

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

JAK WSPIERAĆ SUKCESY PRACOWNIKÓW, CZYLI MOTYWOWANIE I ROZWIJANIE ZESPOŁU

+

Niezależnie od branży czy wielkości firmy, każdy szef wie ile różnego rodzaju zadań i obowiązków na nim spoczywa. Pewnie nawet nie sposób wymienić wszystkich.

Jest jednak jedno zadanie, które wykonane dobrze zdecydowanie ułatwia pozostałe. Odpowiednio zmotywowany zespół to cenne osiągnięcie lidera mające znaczenie nie tylko dla niego. Pracownicy, którzy są zmotywowani  i świadomi swoich ról, zalet, obszarów do rozwoju stają się przywiązani do firmy, lojalni, usatysfakcjonowani i zadowoleni z pracy. Sposobów i metod na osiągnięcie tego stanu możecie poszukać wraz z naszym trenerem-ekspertem podczas niniejszego szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie:

wiedzy o różnicach między motywacją, motywowaniem i manipulowaniem,

wiedzy o rodzajach i efektach motywacji,

wiedzy o efektywności różnych narzędzi motywacyjnych,

umiejętności dopasowywania narzędzi motywacyjnych do osobowości i potrzeb pracowników oraz wyznaczonych przez siebie celów,

umiejętności budowania poczucia odpowiedzialności w pracownikach,

umiejętności stosowania pozafinansowych metod motywacyjnych.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

dopasować narzędzia motywacji do osobowości i  potrzeb pracowników,

skutecznie stosować różnorodne narzędzia motywacyjne do osiągania zamierzonych celów,

stworzyć system motywacyjny zgodny ze strategią firmy i potrzebami pracowników,

wzbudzać w pracownikach poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, wyznaczane cele.

 

Program

Moduł I: Motywacja, motywowanie – wyjaśnienie pojęć

Moduł II: Różnice i podobieństwa między motywowaniem a manipulowaniem

Moduł III: Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna

Moduł IV: „Motywacja finansowa nie istnieje“ – prawda czy mit?

Moduł V: Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach i ich efektywność – analiza przykładów

Moduł VI: Wybrane teorie motywacyjne

Moduł VII: Motywowanie oparte na wartościach

Moduł VIII: Narzędzia motywacyjne a osobowość i potrzeby indywidualne pracownika

Moduł IX: Budowanie odpowiedzialności w pracownikach jako forma motywowania

Moduł X: Warunki efektywnego „motywowania pozafinansowego“

 

Termin i miejsce: 31 maja 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 599,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Tomasz Szwed

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH CZYLI SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE

+

Każdy menedżer  wie czym smakuje konflikt w zespole i jak czasem trudno wystąpić w roli mediatora rozwiązującego spór zgodnie z oczekiwaniami wszystkich. Co zrobić z tym naturalnym elementem pracy zespołowej i jak nie ponosić szkód związanych z pojawianiem się konfliktów?

 Po pierwsze przeciwdziałać póki można, po drugie wykorzystać gdy zaistnieje! Konflikt nie musi oznaczać zepsutych relacji w zespole, niewykonania zadania na czas albo rozpadu zespołu. Konflikt może być początkiem zmian w kierunku zwiększenia efektywności i satysfakcji w zespole. Brzmi zaskakująco, ale działa. Do nauki tego „nietypowego” podejścia do pracy z konfliktem zachęcamy menedżerów chcących zmienić swoje (a może i całego zespołu) podejście do konfliktów.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i do zapisu na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona. 

Cel

Podczas szkolenia uczestnicy:

dowiedzą się jakie są źródła konfliktów,

nauczą się je rozpoznawać źródła konfliktów,

poznają sposoby rozwiązywania konfliktów,

nauczą się dobierać odpowiednie sposoby rozwiązywania konfliktów,

zrozumieją sposób przebiegu konfliktu wewnątrz firmy,

poznają sposoby komunikowania swoich potrzeb  i oczekiwań w sytuacji konfliktu interesów.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

będą umieli rozpoznawać źródła konfliktu,

będą trafnie dobierali sposób rozwiązania do rodzaju konfliktu,

będą znali mechanizmy i dynamikę przebiegu konfliktu wewnątrz organizacji,

będą potrafili komunikować się w sytuacjach konfliktu interesów,

będą umieli skutecznie stosować techniki rozwiązywania konfliktów,

zwiększą efektywność zespołową, poprzez skuteczne rozwiązywanie sytuacji trudnych.

Program

MODUŁ I: Poznanie potrzeb i możliwości pracy zespołu – rozpoznawanie potrzeb zespołu i dyskutowanie o nich z pracownikami w praktyce.

MODUŁ II: Korzystanie z indywidualnych cech członków zespołu (diagnozowanie potrzeb) – sposoby korzystania z indywidualności każdego członka zespołu, tak aby wszyscy pozostali mogli z tego korzystać́.

MODUŁ III: Wspieranie rozwoju zespołu poprzez feedback – udzielanie informacji zwrotnej, zasady funkcjonowania efektywnej informacji zwrotnej.

MODUŁ IV : Konflikt w zespole:

rodzaje konfliktów i ich specyfika: konflikty jawne (otwarte), konflikty ukryte, konflikt relacji, konflikt wartości, konflikt pełnionych ról,

zadania menadżera w sytuacjach konfliktowych: kierowanie konfliktem, etapy rozwiązywania konfliktów, konflikt jako okazja do poszukania obszarów zmiany kooperatywne nastawienia w zarządzaniu konfliktem, nastawienia, sposoby działania, różne style komunikacyjne podwładnych - dostosowywanie narzędzi rozwiązywania konfliktów, twórcze podejście do konfliktu.

techniki rozwiązywania sytuacji trudnych i problemowych – konstruktywne sposoby prowadzenia rozmów, w których rozmówca nie czuje się atakowany, asertywność w rozmowach z pracownikami

Termin i miejsce: 8 czerwca 2016 (8.00-16.00) Poznań, ul. Towarowa 35 (Biurowiec Delta)

Opłata: 599,00 zł (netto)

Cena zawiera: miejsce na szkoleniu dla jednej osoby, drukowane materiały dydaktyczne, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe), certyfikat ukończenia szkolenia

Trener: Sylwia Michalska-Pyszny

 

Oferta specjalna:

Wariant I: Druga i każda kolejna osoba zapisująca się na to samo szkolenie z jednej firmy otrzyma 10% rabatu .

Wariant II: Osoba zapisująca się na drugie i kolejne szkolenie otrzyma na nie 10% rabatu.

Wariant III: Firma/osoba, która poleci szkolenia innej otrzyma 5% rabatu na swoje szkolenie.

Rabaty się nie łączą.

Zgłoszenia

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocą służy:

Marta Grela

tel. 695 647 500

e-mail: m.grela@senseconsulting.pl

Informacje dodatkowe: Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internatowej lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Martą Grelą.

Poznaj naszych trenerów!


Anna Nowak

Anna Nowak

Trener. Konsultant. Coach.

ikonam1 Więcej

  Anna Gucwa

  Anna Gucwa

  Trener. Doradca.

  ikonam1 Więcej

   Sylwia Michalska-Pyszny

   Sylwia Michalska-Pyszny

   Doradca. Trener. Coach.

   ikonam1 Więcej

    Małgorzata Mrug

    Małgorzata Mrug

    Trener . Doradca. Coach.

    ikonam1 Więcej

     Beata Tylus

     Beata Tylus

     Trener

     ikonam1 Więcej

      Tomasz Szwed

      Tomasz Szwed

      Trener. Doradca. Coach.

      ikonam1 Więcej


       unijneair

       SENSE consulting


       ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
       tel. / fax: 61 843 26 11
       biuro@senseconsulting.pl
       NIP 778-14-56-826
       REGON 300885673
       KRS Nr 0000309859
       Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

       Biuro w Krakowie
       ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

       Biuro w Katowicach
       ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

       Polityka prywatności

       Klauzula informacyjna       POROZMAWIAJMY!
       tel. 61 843 26 11       DOŁĄCZ DO NAS!


       NEWSLETTER


       Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!