logo_medup_white_bg_m

MedUp – Wspólnie dla medycyny!

Czym jest MedUp? To zespół ekspertów – ekonomistów, doradców podatkowych i ubezpieczeniowych, prawników oraz przedstawicieli SENSE jako specjalistów w zakresie tworzenia i realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozwojowych dla podmiotów medycznych. Brzmi ciekawie? A to jeszcze nie wszystko!

 

Naszym celem i ogromnym marzeniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez udzielanie wsparcia w zakresie:

strzałka PRAWA

strzałka ROZLICZEŃ Z NFZ

strzałka UBEZPIECZEŃ

strzałka INFORMATYZACJI

strzałka DOTACJI I SZKOLEŃ

To dla nas duży zaszczyt i ogromna odpowiedzialność, że SENSE jest tak ważną częścią konsorcjum, działającego „Wspólnie dla medycyny”!

 

pr3

    Pragniemy dołożyć swoją „cegiełkę” w budowanie silnej i prawidłowo funkcjonującej służby zdrowia. Tylko tak duża kompleksowość i profesjonalizm prowadzonych przez nas działań pozwalają nie tylko zapobiegać lub niwelować ewentualne kryzysy, ale przede wszystkim z największą starannością i troską dbać o to co najważniejsze, czyli zdrowie i życie Pacjentów.


Jak działamy?

IKONKA-A POMAGAMY W TWORZENIU PODMIOTU LECZNICZEGO (m.in. kompleksowa obsługa prawna, wszystkie czynności związane z założeniem działalności)

IKONKA-A ZAJMUJEMY SIĘ ZARZĄDZANIEM I BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (m.in. usłu­gi roz­wo­jo­we – pro­gra­my szkoleniowo - do­rad­cze, opty­ma­li­za­cja, do­sko­na­le­nie pro­ce­sów, wspar­cie przy różnego rodzaju kontrolach)

IKONKA-A ZAJMUJEMY SIĘ AUDYTEM I OPTYMALIZACJĄ (m.in. audyty dotacyjne zwiększające szanse na dofinansowanie ze środków UE)

IKONKA-A POMAGAMY W KUPNIE I SPRZEDAŻY PODMIOTU LECZNICZEGO (m.in. zmiana aktualnej formy prawnej działalności w razie zaistnienia takiej potrzeby)

Co zyskasz dzięki MedUp?

IKONKA-A PEW­NOŚĆ, BEZ­PIE­CZEŃ­STWO I WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZA­KRE­SIE PRA­WA, KSIĘ­GO­WO­ŚCI, UBEZ­PIE­CZEŃ, IN­FOR­MA­TY­ZA­CJI ORAZ DO­TA­CJI I SZKO­LEŃ

IKONKA-A KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG DOBRANYCH SPECJALNIE DO SPECYFIKI PLACÓWEK MEDYCZNYCH

IKONKA-A POMOC NA KAŻDYM ETAPIE TWORZENIA ORAZ FUNKCJONOWANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

IKONKA-A DZIAŁANIA OPARTE NA WIEDZY EKSPERCKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM MINIMALNEGO ZAANGAŻOWANIA Z TWOJEJ STRONY

IKONKA-A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TWOJEGO PODMIOTU

Wejdź na naszą stronę internetową i sprawdź szczegóły!

http://med-up.pl/

 

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


NEWSLETTER


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!